Digitale transformatie - de obstakels

Hoe moeten we naar de digitale transformatie kijken?

Kijk naar de digitale transformatie als een verandering, een revolutie welke aangedreven wordt door IT. Waar verandering is, vind ook vaak een verschuiving in macht plaats. Wat zal dit betekenen voor IT in uw organisatie? Dat ook binnen uw organisatie IT een veel prominentere rol zal (moeten) gaan innemen door de digitale transformatie. Dit kan ook betekenen dat de organisatie van uw bedrijf er volledig anders uit gaat zien. Durft u deze verandering te onderkennen en te omarmen? 

Maar wat kan deze verandering tegenhouden in uw organisatie?
  • Gebrek aan kennis in uw organisatie
  • Verouderder IT systemen
  • Lage IT investeringen
  • Gebrek aan urgentie

Durft u stappen te nemen om eventuele aanwezige obstakels te doorbreken?