Standaard software vs maatwerk

Onlangs was ik in gesprek met de directie van een bedrijf over de nadrukkelijke wens/ eis om naar standaard ERP software over te gaan. Het huidige systeem voldeed niet meer aan de verwachtingen en vereisten (oude oplossing) en kost te veel geld om het in de lucht te houden. En dus is het logisch om te kiezen voor standaard software, dit is immers veel goedkoper en zo uniek waren de processen toch ook weer niet, aldus het bedrijf.

De vraag is echter of het zo kort door de bocht gesteld kan worden. Er spelen immers meerdere criteria een rol hierbij. Deze criteria zijn technisch van aard, procesmatig, organisatorisch (intern), omgeving (extern) of vanuit strategisch oogpunt.

De keuze van standaard software kan op enig moment een beperkende factor zijn vanuit strategisch oogpunt. Daarnaast speelt ook de veranderbereidheid / - capaciteit een belangrijke rol. Meer dan eens hoor ik op trajecten terug dat het pakket ‘dat toch zeker moet gaan ondersteunen’ als het blijkt dat het niet zo is. En de inkt van het plaatsen van de handtekening voor standaard software is dan nog maar net opgedroogd.

In een aantal vervolg blog’s ga ik hier kort op in.