Orientatie ondersteunende software systemen

AHCO Weg- en Waterbouw B.V. voert projecten uit op het gebied van wegenbouw, waterbouw, grondwerk, kabels en leidingen en terreininrichting.

Omdat de dagdagelijkse werkzaamheden de aandacht vragen en er snel stappen gezet moeten worden, heeft AHCO besloten om een externe partij te betrekken in deze zoektocht. De eerste stap hierbij is het inventariseren van de behoeften en beoordelen waar de organisatie op korte termijn stappen mee kan zetten in haar wens de processen verder te automatiseren.