Meer over dit project

Heerlijkheid Mariënwaerdt is een familielandgoed van ruim 900 hectare. Het is al sinds 1734 van onze familie en inmiddels beheert de 9e generatie het landgoed. De naam ‘Heerlijkheid’ verwijst naar de ‘heerlijke’ rechten die de eigenaar van het landgoed bij aankoop kreeg: jacht-, pacht- en visrecht plus beheer van wegen en watergangen. 

Inmiddels biedt MARIËNWAERDT werk aan ruim 100 medewerkers op het landgoed over diverse activiteiten (onderhoud & beheer; productie van kaas en DKW (droge kruidenierswaren); verhuur locaties & evenementen; landgoedwinkel & restaurant de stapelbakker; Bed & Breakfast).

MARIËNWAERDT heeft zich voorgenomen om haar huidige applicatielandschap onder de loep te nemen en daar waar nodig te moderniseren. In dit kader heeft MARIËNWAERDT aan AVERAS gevraagd om een advies uit te brengen over deze gewenste modernisering. Om tot het advies te komen is een onderzoek op hoofdlijnen verricht naar de organisatie en de hoofdprocessen.